Låt Repipe leverera bättre cirkulation med Smart VVC

Smart VVC är ett innovativt sätt att koppla bort ett eventuellt läckande rör och samtidigt skapa en individuell cirkulation för varje lägenhet i en fastighet. 

Vi skapar ny varmvattencirkulation med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. PEX slangen som förs in i varmvattensystemet kopplas till en cirkulationspump och skapar en rör-i-rör cirkulation. Både värmeförluster och risken för vattenskador från VVCn försvinner helt.

Kombinerar man installationen i samband med relining av avlopp blir resultatet likvärdigt ett komplett stambyte av avlopp och vattenledningar, till en betydligt lägre kostnad än att riva ut och byta helt.

Kontakta Repipe om Smart VVC!

Problem och lösning

Problem med äldre vattenstam

Många fastigheter i Sverige har problem med varmvattencirkulationen som vanligen benämns VVC. Ofta är VVC-returerna underdimensionerade och riskerar att läcka. Det är också vanligt att behöva spola många liter vatten ur kranen innan man får behaglig temperatur. Ett problem när varmvatten blir stående är att det lätt svalnar av till temperaturer under 60°C och på så sätt bildar en möjlig tillväxtzon för legionellabakterier.

Varmvatten i kranen på några sekunder

Vi har en ny patenterad lösning på problemet som inte kräver stambyte och komplett installation av nya rör. Med Smart VVC uppnås enkelt cirkulation med korrekta vattentemperaturer i hela systemet oberoende av användning. En trygg lösning som sparar energi och snabbt ger varmvatten i kranen.

Så här fungerar Smart VVC

Smart VVC är ett innovativt sätt att koppla bort ett eventuellt läckande rör och samtidigt skapa en individuell cirkulation för varje lägenhet i fastigheten. Du slipper riva väggar och kan behålla dina nuvarande rör. Istället förs en slang in i det existerande varmvattensystemet genom Repipes patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen.

Fördelar med smart VVC

  • Man slipper riva upp fastigheten och installera nya rör
  • Minskar risken för läckage i rören
  • Varmvatten i kranen på några sekunder
  • Förhindrar tillväxt av legionellabakterier
  • Sänkta varmvattenkostnader
Design & Teknik: Creative Army