• Information till hyresgäster / boende

    Ska avloppet i ditt hem relinas?

    Grattis! Relining är en nästintill störningsfri metod och du kan bo kvar medan ditt nya avlopp installeras. 

    Boende - pappa gosar med sitt barn
En del av spolargruppen

Relining stör inte lika mycket som ett stambyte

Eftersom vi inte behöver riva ut ditt kök eller badrum så är det en ganska smärtfri procedur att förnya ditt avlopp genom relining. Vi kommer att behöva komma åt alla brunnar vid ett par tillfällen men vi gör allt för att du som boende ska störas så lite som möjligt. Du kan bo kvar när vi renoverar avloppet och installationen går på ett par dagar, du blir aviserad i god tid innan vi kommer med information om vilka timmar vattnet är avstängt.

Vad exakt gör vi med avloppet vid reliningen?

När vi genomför relining av ett helt avloppssystem använder vi oss av en hybridteknik – en kombination av så kallad strumpinfodring och beläggning (se nedan hur det fungerar). Det gör att vi skapar ett självbärande och tåligt rör inuti de redan befintliga rören i huset. Resultatet blir ett helt nytt och tätt avlopp. Se gärna vår film om hur man utför en korrekt relining.

En hållbar relining

Vad innebär en relining för dig som boende?

Nedan kan du läsa mer om vad vår smidiga metod innebär för dig.

Vad är relining?

Relining innebär att vi ger ditt befintliga avloppssystem ett nytt liv samtidigt som hela huset eller fastigheten behålls intakt. Du kommer kunna bo kvar i bostaden under tiden som installationen pågår och bara några timmar efter att vi är klara kommer du kunna använda vattnet på nytt.

Varför ska man relina?

Inga avloppssystem håller för alltid och det kommer en tid då ditt nuvarande system inte längre är säkert eller fungerar och risken för vattenskador ökar. Istället för ett kostsamt och långdraget stambyte, som påverkar miljön negativt med rivningsmassor, kan vi genom relining renovera det befintliga systemet. Det innebär att inga övriga delar av huset behöver renoveras eftersom vi inte gör någon åverkan på golv och väggar. Arbetet genomförs snabbt, smidigt och utan någon större inverkan på ditt liv som boende.

Fördelar med relining

Genom relining får dina rör en utökad livslängd på uppskattningsvis minst 50 år, installationen är snabb och du slipper renovera badrum, kök och tvättstuga. Relining kan utöver en totalrenovering även användas för lagning av akuta läckage. Metoden ger ett mindre miljöavtryck eftersom den är helt rivningsfri och skapar minimalt med farligt avfall.

Innan en relining påbörjas filmas och undersöks rören noga för att avgöra om de lämpar sig för relining.

Vad händer under en relining?

Som boende behöver du knappt göra något själv. Du kan tryggt lämna över det mesta åt vår engagerade personal som du även kommer att kunna ställa frågor till under arbetets gång. Inför besöket kommer du att i god tid få information om saker du behöver tänka på innan vi inleder vårt arbete.

Få svar på de vanligaste frågorna om vad en relining är här: FAQ

Före

Inför en hålbar relining i ditt hus så kommer vi att sätta ihop en noggrann plan tillsammans med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Målsättningen är att inskränka så lite som möjligt på din boendemiljö. Vi ser till så att du har tillgång till vatten i så stor utsträckning som möjligt och är noga med att kommunicera om allt som kommer att hända och hur lång tid det kommer att ta. Du kommer att meddelas i god tid vart du kan vända dig för frågor. Vi vill att alla, beställare, boende och våra medarbetare ska känna sig trygga och nöjda.

Under arbetet

Under arbetets gång installerar vi de nya rören inuti det befintliga avloppssystemet. Arbetet går snabbt och du behöver inte oroa dig för något damm eller oljud. Du kan utan några som helst problem bo kvar under den korta period som arbetet pågår. Det kommer att hållas byggmöten under arbetets gång för att säkerställa att arbetet fortgår som planerat och hantera eventuella saker som uppstår under tiden. Du kommer enkelt i kontakt med Repipes medarbetare om du har några frågor under processen.

Efter arbetet

Reliningsmaterialet, de nya rören inuti det befintliga avloppssystemet, hårdnar på bara några timmar så att du snabbt återigen kan börja använda vattnet. Våra medarbetare återställer allt och städar noggrant efter sig. Vi rekommenderar att fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen upprättar ett serviceavtal så att ditt renoverade avlopp optimeras för så lång livslängd som möjligt.

Frågor om relining?

Har du frågor kring en kommande, pågående eller avslutat relining? Tveka inte att höra av dig till oss!

Till kontakt
Design & Teknik: Creative Army