• Relining av avlopp

    Relining av avlopp – för en hållbar framtid

    Genom relining tar vi ett steg mot att säkerställa långsiktig hållbarhet genom effektivt underhåll av avloppssystem och minskad påverkan på miljön.

    vad är relining
En del av spolargruppen

Relining - En ny era för effektiv och hållbar avloppsrenovering

Repipe installerar nya avlopp genom relining. Vi erbjuder kostnadseffektiva och anpassade lösningar inom avloppsrenovering som håller lika länge som ett stambyte. För att garantera ett 100% tätt resultat när vi relinar trasiga avlopp använder vi alltid grenförstärkare och följer alla regler och har korrekt hantering av material. Allt protokollförs och dokumenteras enligt branschstandard.

Smart investering med relining av avloppet

En relining utförs till ett betydligt lägre pris än ett traditionellt stambyte och är ett ekonomiskt klokt val.
Vid relining gjuter vi nya avloppsrör inuti ett befintligt avloppsrör. Eftersom vi inte behöver riva bort rör eller bryta upp några golv eller väggar sparas mycket pengar och avtrycket på miljön minskas avsevärt. Metoden är effektiv och tar bara några dagar att utföra. 

Relining - Nya avlopp med lång hållbarhet

Relining är Ren enhetlig benämning för rörinfodring och rörrenovering.

Vi skapar nya avloppsrör inuti de gamla

Renovering av avlopp kan utföras med en rad olika metoder och materialval. Det befintliga avloppet beläggs invändigt med ett nytt rör inuti det gamla. I stället för att byta ut de gamla och ibland trasiga avloppsrören lagar man dem helt enkelt inifrån. Relining förlänger livslängden, sparar miljön och är i många fall likställt med ett traditionellt stambyte.

Säker relining med utbildad personal

Det är viktigt att relining av avlopp genomförs på rätt sätt och av utbildad personal för att undvika läckage, därför arbetar vi bara med godkända material och säkra metoder. All personal är utbildad och certifierad. Varje projekt är unikt och förbereds noggrant av våra tekniker som har lång erfarenhet och rätt utbildning.

Relining ger lägre miljöpåverkan

Relining är ett hållbart och miljömedvetet val jämfört med traditionellt stambyte då vi behåller de gamla rören och inte behöver riva upp golv eller väggar. Ingen asbests- eller annan sanering för farligt avfall krävs. De miljömässiga vinsterna vid relining är betydligt större än vid ett stambyte. Ett examensarbete från KTH visar att stambyte ger upphov till 6,5-8 gånger fler CO2-ekvivalenter jämfört med relining och att det framförallt är materialframställningen som ger upphov till den effekten (Toft & Cronqvist, 2014). Därför finns det stor anledning att välja relining, där det är möjligt.

Inspektion

Hållbar arbetsmiljö och utveckling hos Repipe

Genom att erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö knyter vi till oss de bästa medarbetarna i branschen. Alla som jobbar hos oss ska känna att de får utrymme att utvecklas, goda karriärmöjligheter och bidra till att vi tillsammans blir starkare – vi kallar det för social hållbarhet. Att jobba på Repipe ska vara något att vara stolt över – det gynnar även våra kunder och de boende som möter oss på våra uppdrag. Med vår metod ser vi även till så att de boende störs minimalt under arbetets gång.

 

Sök jobb hos oss!

Relining fastighet

Första steget mot ett nytt avloppssystem

När ni valt att renovera avloppsrören i er fastighet istället för ett stambyte startar vi en noggrann projektering. Vi ser till att hitta rätt lösning för de förutsättningar just er fastighet har. Tillsammans ger vi nytt liv åt ert avloppssystem, gör vardagen bättre för de boende och höjer samtidigt värdet på er fastighet.

Design & Teknik: Creative Army