• Så utförs kanaltätning

    Metod för tätning av ventilationskanaler

    Genom kanaltätning tätas ventilationskanaler inifrån, utan att riva ut gamla ventilationssystem. Metoden bygger på samma princip som används för relining av avlopp.

    Linerventmetoden
En del av spolargruppen

Ventilationskanal före och efter

Läckande ventilationskanaler riskerar att försämra inomhusluften och driva upp energiförbrukningen.

  • Kanaltätning - före efter

Så fungerar kanaltätning

Med vår metod får ventilationssystem nytt liv utan krav på rivning av väggar eller andra omfattande ingrepp i fastigheten.

Inspektionskamera
1.

Granskning med inspektionskamera

Ventilationskanalerna undersöks inledningsvis med hjälp av en inspektionskamera för att få en uppfattning om kanalernas skick och eventuella förgreningar och hinder. Inledningsvis kan vi också provtrycka och utföra en flödesmätning för att få en så god bild som möjlighet av förutsättningarna.

Fyller strumpa
2.

Strumpa fylls med kompositmaterial

Vi använder Linervents material som när det satts in i ventilationskanalen bildar ett flexibelt kompositrör. I det första steget av tätningsprocessen impregneras en brandsäker “strumpa” med det flexibla, lufttäta och brandsäkra kompositmaterialet.

Strumpan laddas
3.

Strumpan laddas i trumman

Strumpan rullas upp i en trumma för att därefter kunna vrängas och vridas ut i kanalen som ska tätas. Metoden är snarlik den som har använts vid renovering av avloppssystem, relining, i mer än trettio år.

Strumpan blåses in
4.

Strumpan blåses ut i kanalen

Det flexibla, brandsäkra och lufttäta materialet härdas på plats inne i ventilationskanalen. Det innebär att vi efter vrängningen blåser upp strumpan som en ballong för att säkerställa att materialet får bra kontakt med kanalens väggar. Strumpan härdas sedan sedan under ett visst övertryck och gör att den kommer att följa rörets form.

Inspektion
5.

Inspektion

När arbetet är utfört inspekterar vi det nya kompositröret för att säkerställa att arbetet har gått enligt plan. Inspektionsfilmer och stillbilder lämnas till dig som kund tillsammans med annan dokumentation – däribland checklistor på utfört arbete, teknisk dokumentation och resultat från trycktester.

Design & Teknik: Creative Army