• Metod för kanaltätning

    Hur tätar man ventilationskanaler?

    Genom kanaltätning tätar man ventilationskanalerna inifrån med hjälp av en infodring som är tät och brandsäker. Metoden bygger på samma princip som används för relining av avlopp och kräver ingen rivning av befintlig ventilation.

    Linerventmetoden
En del av spolargruppen

Så här utförs en kanaltätning

Nedan beskriver vi hur vi ger ditt ventilationssystem nytt liv utan rivning av väggar eller andra omfattande ingrepp i fastigheten. 

Inspektionskamera
1.

Granskning av ventilationskanal sker med inspektionskamera

Ventilationskanalerna undersöks inledningsvis med hjälp av en inspektionskamera för att få en uppfattning om kanalernas skick och eventuella förgreningar och hinder. Inledningsvis kan vi också provtrycka och utföra en flödesmätning för att få en så god bild som möjlighet av förutsättningarna.

Fyller strumpa
2.

Strumpa fylls med kompositmaterial

Vi använder Linervents material som när det satts in i ventilationskanalen bildar ett flexibelt kompositrör. I det första steget av tätningsprocessen impregneras en brandsäker “strumpa” med det flexibla, lufttäta och brandsäkra kompositmaterialet.

Strumpan laddas
3.

Den nya ventialtionskanalen förbereds för införande

Kompositstrumpan som skall bli den nya kanalen rullas upp i en trumma för att därefter kunna vrängas och vridas ut i ventilationskanalen som ska tätas. Metoden är snarlik den som har använts vid renovering av avloppssystem, relining, i mer än trettio år.

Strumpan blåses in
4.

Strumpan blåses ut i ventilationskanalen

Det flexibla, brandsäkra och lufttäta materialet härdas på plats inne i ventilationskanalen. Det innebär att vi efter vrängningen blåser upp strumpan som en ballong för att säkerställa att materialet får bra kontakt med kanalens väggar. Strumpan härdas sedan sedan under ett visst övertryck och gör att den kommer att följa rörets form.

Inspektion
5.

Inspektion av den nya ventilationskanalen

När kanaltätningen är utförd inspekterar vi det nya kompositröret för att säkerställa att arbetet har gått enligt plan. Inspektionsfilmer och stillbilder lämnas till dig som kund tillsammans med annan dokumentation – däribland checklistor på utfört arbete, teknisk dokumentation och resultat från trycktester.

Ventilationskanal före och efter

Läckande ventilationskanaler riskerar att försämra inomhusluften och driva upp energiförbrukningen.

  • Kanaltätning - före efter
Design & Teknik: Creative Army