Brf Trandared

Rören under husen var i mycket sämre skick än någon kunde ana!

Hur rören mådde under marken var det ingen som visste men det fanns varningstecken. I många år hade man haft problem med dålig lukt i ena trapphuset.

- Vi hade läst på ordentligt och kommit fram till att relining var det enda alternativet för oss. Ett vanligt stambyte hade varit alldeles för stökigt. Då hade man behövt gräva upp under husen, säger Kirsten Larsson Styrelseordförande för HSB-föreningen Trandared.

– Det var oerhört risigt. Det fanns på en del ställen knappt några rör kvar. Avloppsvattnet läckte rakt ut i marken. Egentligen är det märkligt att ingen märkt hur illa det var. Detta trots att vi haft flera företag på plats som försökt lösa den dåliga lukten, säger Kirsten Larsson.

Idag är lukten borta och föreningen har nya friska avlopp som kommer att hålla i många decennier framåt.

Design & Teknik: Creative Army