Brf Kungahusen

Spillvattenledningarna påverkade av korrosion

Spillvattenledningarna har genom åren påverkats av korrosion och hade invändig beläggning i kök och badrum. Vi infodrade både de vertikala och horisontella ledningarna med Sacpipe Connection System.

Design & Teknik: Creative Army