<p>keridsm</p>

Finns det risk för legionella?

I en äldre vattenstam där varmvatten blir stående under längre tid svalnar vattnet lätt av och bildar en möjlig tillväxtzon för legionellabakterier. Med Smart VVC åtgärdar vi problemet utan att riva upp fastigheten och installera nya rör – och du slipper även evig väntan på varmvatten.

Läs om Repipes Smart VVC

Design & Teknik: Creative Army