Vi relinar avlopp och ventilationskanaler

I Skåne, Blekinge och Göteborg

Med relining tätar vi både avloppssystem och ventilationskanaler. Eftersom vi installerar nya rör inuti dina gamla rör eller kanaler behöver vi inte bryta upp golv och väggar. Relining sker snabbt och är relativt störningsfritt.

Stambyte

Stambyte eller relining?

Ditt avlopp håller inte för evigt och förr eller senare måste du göra något åt det. Att helt byta ut avloppssystemet är ett stort, smutsigt och kostsamt ingrepp. Vid ett traditionellt stambyte måste du samtidigt investera i nytt badrum, kök och tvättstuga.

Att renovera rör med relining istället har många fördelar, en av dem är att du slipper renovera övriga delar av huset. Kanske räcker det att renovera delar av avloppet?

Läs om relining av avlopp

Otäta ventilationskanaler kostar pengar!

Byggdes din fastighet före 1990 finns det en överhängande risk att ventilationskanalerna läcker. Kanske upplever du dåligt inomhusklimat och problem med undertryck och spridning av lukter? Det finns goda anledningar att se över ventilationen innan du råkar ut för en underkänd OVK.

Läs om kanaltätning

Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi medarbetare till Kristianstad och Göteborg.

Sök jobb