Hållbar relining av avlopp

Repipe levererar hållbar relining. Det innebär att vi erbjuder kostnadseffektiva och anpassade lösningar inom avloppsrenovering som håller länge. För att garantera ett 100% tätt resultat när vi relinar trasiga avlopp använder vi alltid grenförstärkare och följer alla regler och har korrekt hantering av material. Allt protokollförs och dokumenteras.

Vi gör allt för att boende ska störas så lite som möjligt och erbjuder våra anställda en trygg och utvecklande arbetsmiljö. För att minimera vår inverkan på miljön ser vi regelbundet över de ämnen och material som vi använder. Repipe ser varje projekt som unikt och vi anstränger oss alltid för att hitta den bästa lösningen utifrån våra kunders särskilda förutsättningar. Vi driver utvecklingen i branschen framåt och ställer högre krav på oss själva än vad marknaden och lagstiftningen gör. Vårt arbete kvalitetssäkras årligen av RISE och vi följer branschföreningen BRiFs standard. 

Kontakta oss om relining!

 

 • En smart investering

  En relining genomförs till ett betydligt lägre pris än ett stambyte och är ett ekonomiskt val, speciellt om du har en fastighet där du inte vill riva upp nya kök och badrum. En relining gjuter nya avloppsrör inuti befintligt avlopp. Metoden är effektiv och tar bara några dagar att utföra. Eftersom vi inte behöver riva bort rör eller bryta upp några golv eller väggar sparas mycket pengar och avtrycket på miljön minskas avsevärt. 

  Relining av avlopp
 • Relining och miljö

  Hållbar relining är ett miljömedvetet val då vi behåller de gamla rören och inte behöver riva upp golv eller väggar. De miljömässiga vinsterna vid relining är betydligt större än vid ett stambyte. Ett examensarbete från KTH visar att stambyte ger upphov till 6,5-8 gånger fler CO2-ekvivalenter jämfört med relining och att det framförallt är materialframställningen som ger upphov till den effekten (Toft & Cronqvist, 2014). Därför finns det stor anledning att välja relining, där det är möjligt.

  friska avloppsrör
 • Våra medarbetare får oss att växa

  Genom att erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö lyckas vi knyta till oss de bästa medarbetarna i branschen. Alla som jobbar hos oss ska känna att de får utrymme att utvecklas, goda karriärmöjligheter och bidra till att vi tillsammans blir starkare – vi kallar det för social hållbarhet. Att jobba på Repipe ska vara något att vara stolt över – det gynnar även våra kunder och de boende som möter oss på våra uppdrag. Med vår metod ser vi även till så att de boende störs minimalt under arbetets gång. 

  Mamma leker med sitt barn i sitt hem

Repipe levererar relining som håller länge

Relining - Rörinfodring - Rörrenovering är samlingsnamn för en rad olika metoder och materialval för att renovera rör genom att de befintliga rören beläggs invändigt med ett nytt rör/kanal inuti det gamla. I stället för att byta ut de gamla och ibland trasiga avloppen lagar man dem helt enkelt inifrån, vilket förlänger livslängden, sparar miljön och i många fall likställt med ett traditionellt stambyte. Det viktigt att relining av avlopp genomförs på rätt sätt. Varje projekt är unikt och förbereds noggrant innan vi sätter igång. Våra tekniker har lång erfarenhet och rätt utbildning. Kolla gärna in filmen nedan för att lära dig mer om grunderna i en hållbar relining.

hero 1

Första steget mot ett nytt avloppssystem

När ni valt att renovera avloppsrören i er fastighet istället för ett stambyte startar vi en noggrann projektering. Vi ser till att hitta rätt lösning för de förutsättningar just er fastighet har. Tillsammans ger vi nytt liv åt ert avloppssystem, gör vardagen bättre för de boende och höjer samtidigt värdet på er fastighet.