Willhem fastighet Storegården 1

Relining av samlingsledningar med flexibelt foder


Fastigheten hade innan utförd relining problem med flertalet avloppsstopp månatligen i samlingsledningarna vilket skapade kostnader i samband med spolbil och framförallt en störning för hyresgästerna i dess vardag.

Design & Teknik: Creative Army