Brf Runristaren

Invändig beläggning i rören pga korrosion

Spillvattenledningarna hade genom åren påverkats av korrosion. Man beslutade sig för att relina dessa. Vi infodrade både de vertikala och horisontella ledningarna med Sacpipe Connection System samt bytte ut alla synliga rördelar i krypgrunderna. 

Design & Teknik: Creative Army