Brf Godtemplaren

Infodring av spillvattenledningar inkl grenförstärkare

Spillvattenledningarna hade genom åren påverkats av korrosion så relining av fastigheterna var planerad. Både de vertikala och horisontella spillvattenledningarna inklusive grenförstärkare infodrades med Sacpipe Connection System.

Design & Teknik: Creative Army