Kanaltätning av 44 lägenheter - Stockholm

Kanaltätning fick slut på irriterande matos och dålig inomhusluft

Boende klagade på problem med dålig inomhusluft och matos som inte försvann efter matlagning. Efter kanaltätning upphörde problemen och fastigheten minskade dessutom värmekostnaderna med 5.000 kronor per lägenhet och år.

Efter en ombyggnad av ventilationssystemet fick många av de boende i ett hyreshus hos det kommunala bostadsbolaget Enköping Hyresbostäder stora problem med os som inte sögs ut vid matlagning och en allmänt dålig inomhusluft. De första försöken att åtgärda problemen hade inte hjälpt och provtryckning visade att tegelkanalen för ventilation var otät. Problemen innebar också att ventilationsfläkten alltid gick på full effekt för att öka utsuget i försök att förbättra luftkvaliteten.

– Det innebar att de drog ut mer än 100 procent mer luft ur systemet än vad som projekterats. Värmeräkningen var därför mycket hög, säger Daniel Neuendorf, produktionschef vid Repipe Kanaltätning.

Genom bolaget CH Vent fick Repipe Kanaltätning i uppdrag att ta ett nytt helhetsgrepp om husets ventilation. Lösningen som de föreslog var att täta de ursprungliga tegelkanalerna med hjälp av Linerventmetoden. Kanalerna filmades och undersöktes för att göra det kommande arbetet så smidigt som möjligt. Genom filmningen upptäckes lösa stenar och andra tecken på otäta kanaler. En reliningstrumma togs upp på vinden där teamet kunde komma åt alla kanaler och jobba effektivt uppifrån och ner.

– Två personer i teamet skötte trumman på vinden, medan en person befann sig i lägenheten nedanför för att ta emot fodret när det tagit sig igenom ventilationskanalen. Materialet sattes under tryck och härdade på några timmar. Vi kunde minimera det störande arbetet för de boende till en enda kväll, säger Gustav Wijkander, vd för Repipe Kanaltätning.

Kanalerna i huset är nu helt täta och enligt en undersökning är de boende nöjda med luften. Problemen med matos har helt försvunnit. Dessutom har luftutflödet kunnat justeras ner betydligt, vilket i sin tur gör att fastigheten sparar mycket energi. En kalkyl som vidimerats av oberoende konsulter visar att kanaltätningen kommer betala för sig själv inom mindre än fem år.

– Fastigheten sparar mer än 5.000 kronor per lägenhet och år i värmekostnad. Det betyder över tätningens livslängd en besparing på cirka 1,6 miljoner kronor, säger Gustav Wijkander.

Design & Teknik: Creative Army