• Sveriges ledande reliningsbolag

    Repipe är störst i landet inom renovering av trasiga avlopp.

    vacker svensk natur
En del av spolargruppen

Repipe – Relining med hållbarhet i fokus

Repipe växer snabbt och är idag Sveriges största och ledande reliningföretag. Vi är måna om att ha en god förankring i våra kunders närområden. Därför har vi under de senaste åren förvärvat och knutit till oss ett flertal bolag med god lokalkännedom som idag jobbar efter våra gemensamma mål och erbjuder samma höga kvalitet på tjänster. 

För oss är varje projekt unikt och förbereds noggrant innan vi sätter igång. Vi ska alltid leverera marknadens bästa och relining med fokus på social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta gör vi genom att säkerställa att våra anställda har hög kompetens och genomgår regelbundet utbildningar för att vara uppdaterade kring de senaste materialen och metoderna. Repipes arbete kvalitetssäkras årligen av RISE och vi är medlemmar i branschorganisationen BRiF, Branschföreningen för Relining i Fastigheter. 

Vi gör allt för att boende ska störas så lite som möjligt. För att minimera vår inverkan på miljön ser vi regelbundet över de ämnen och material som vi använder. Repipe ser varje projekt som unikt och vi anstränger oss alltid för att hitta den bästa lösningen utifrån våra kunders särskilda förutsättningar. Vi driver utvecklingen i branschen framåt och ställer högre krav på oss själva än vad marknaden och lagstiftningen gör.

Vi har tre regionkontor och återfinns från Skåne upp till Göteborg, Stockholm och Oslo.

 

Design & Teknik: Creative Army