Vi fixar avlopp

Repipe Sverige renoverar avlopp och systerbolaget Spolarna underhåller dem. Tillsammans erbjuder vi en helhetslösning inom avlopp.

Spolargruppen Holding AB

Spolargruppen Holding AB är moderbolag till Repipe Sverige AB, Spolarna Göteborg AB och Skånska Högtrycksspolarna AB. Inom bolagen finns all nödvändig kompetens och certifieringar för att tillhandahålla professionella tjänster av bästa kvalitet. Vi kan erbjuda STVF-certifierad personal och auktoriserade rörinstallatörer.

Repipe Sverige

Repipe Sverige AB erbjuder flera olika reliningmetoder och arbetar aktivt med utveckling och förbättring av nya infodringsmaterial och tekniker.

Kompetensen är hög hos våra anställda som kontinuerligt utbildas inom de material vi använder vid relining.

Vi är medlemmar i den rikstäckande branschorganisationen för relining av rörsystem i fastigheter BRiF. Alla underhållsarbeten dokumenteras enligt deras godkända kvalitetsprogram. Vi utför egenkontroller på alla utförda arbeten.

Spolarna

Spolarnas specialitet är kontinuerligt underhåll och rensning av avlopp. Modern teknik och hög servicegrad är kännetecknande och har bidragit till bolagets starka tillväxt.

Miljöarbete genomsyrar den dagliga verksamheten i bland annat en mycket skonsam spolmetod med ett högt hetvattenflöde och lågt tryck utan kemiska rengöringsmedel. Vid slamsugning används miljöklassade slambilar.

Alla arbeten dokumenteras i form av spolrapporter till dig som kund.

Miljö

Vi inom Spolargruppen Holding AB värnar om miljön och naturen vi lever i. Vi arbetar aktivt med att minska verksamhetens miljöpåverkan och källsorterar allt avfall. Våra reliningmaterial ger inte ifrån sig det miljöfarliga ämnet Bisfenol A.

Ett traditionellt stambyte i en lägenhet skapar i snitt 1,5 ton byggavfall (bland annat asbest och bly). Relining sker utan att något byggavfall produceras.

Vi underhållsspolar genom att endast använda hett vatten utan kemiska preparat. Vi ställer krav på att våra leverantörer håller en hög miljöprofil. Våra fordon är miljöklassade enligt Euro 4 och 5.

Våra kunder

Våra kunder är kvalitetsmedvetna och har krav på hög service. Kunderna vill ha ett problemfritt avlopp och ser fördelarna med och att anlita ett fullserviceföretag som ombesörjer allt som rör fastighetens avlopp.

Vi riktar oss till både privata villaägare och fastighetsbolag för vilka vi utför alla typer av uppdrag inom avloppsunderhåll och avloppsrenovering. Vår lokala närvaro gör att vi har korta inställelsetider även på mindre eller akuta uppdrag.

Referenskunder

Ett urval av kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare där vi utfört relining:

AB Kristianstadsbyggen

MKB

HSB

Riksbyggen

Klövern

NVS

Äbo

AB Hässleholmsbyggen