Frågor och svar

Frågorna kring relining är många. Den insatte vet att ett professionellt utfört reliningarbete är ett bra alternativ till det traditionella stambytet. Hör av dig om du vill veta mer.

Vanliga frågor och svar

Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar/avloppssystem. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Metoden används för både rör inom byggnader och under mark.

Relining är billigare och enklare att genomföra än ett helt stambyte.

Repipes relinade rör skall hålla i minst 50 år. Läs mer om detta i Fastighetsägarnas Reliningrapport 2011.

Om du inte har en synlig vattenskada är det svårt att veta om dina rör är hela eller trasiga. De kan läcka i det tysta. Återkommande stopp är tecken på att det inte står rätt till.

Tänk på att aldrig använda propplösare! Försök med en vaskrensare och om detta inte fungerar så ring en hantverkare.

Om du har ett avloppssystem som är byggt på 70-talet eller tidigare rekommenderar vi dig att filma rörsystemet för att upptäcka sprickor eller andra svagheter i systemet. En filminspektion kan till exempel visa ett svårupptäckt hål i den liggande stammen under byggnaden. 

Repipe erbjuder fast pris till både fastighetsägare och privatpersoner. Ring oss för mer information eller boka ett platsbesök så återkommer vi sedan med en kostnadsfri offert.

Vi är anslutna till BRiF och följer dess kvalitetskrav. Alla arbeten dokumenteras och handlingarna överlämnas till kunden vid avslutat arbete. Låt dessa dokument följa fastigheten vid en eventuell försäljning.

Det är inte ovanligt att rötter perforerar avloppssystem i jakten på vatten. Detta skapar förstås problem med läckage och stopp. Vi fräser bort rören och lagar perforeringarna med lämplig teknik beroende på hur stor skadan är.

Javisst kan du vara kvar hemma. Under ett par timmar kommer vattnet att vara avstängt. Materialet i de nya rören måste torka innan du kan använda vattnet som vanligt igen. Detta kan ta från ett par timmar till maximalt två dagar. Så ett tips är att dunka upp vatten innan vi kommer.

Skånska Högtrycksspolarna AB och Repipe Sverige AB är båda dotterbolag till Spolarna Holding AB. Tillsammans erbjuder bolagen villaägare och fastighetsägare fullservice inom avloppssystem. Från planerade underhållsspolningar och akuta stopp i avlopp till relining.

Vi delar växel och planeringskontor så du behöver bara ha en kontakt och ett telefonnummer. Besök Spolarna på www.spolarna.com