<p>keridsm</p>

Varför ska jag välja relining istället för ett stambyte?

Relining är ett avsevärt billigare och snabbare alternativ till stambyte då man inte behöver göra åverkan på golv och väggar vilket betyder att alla tätskickt lämnas intakta i badrum, tvättstuga etc och man slipper renovera dessa. 

Dessutom är miljöpåverkan avsevärt mindre då en relining inte medför särkilt mycket restavfall. 

Läs om fördelarna med relining

Design & Teknik: Creative Army