<p>keridsm</p>

Vad kostar relining i en villa?

Renovera avloppet i din villa utan att bila upp golv eller väggar!

Efter cirka 50 år blir avloppet uttjänt och kräver åtgärd. Istället för att byta ut det helt kan du välja kostnadseffektiv relining, där nya avlopp skapas inuti de befintliga.

Fördelar med Villarelining

  • Minimal Störning: Inga uppgrävningar eller golvjobb.
  • Kostnadseffektivt: Från 80 000 kr efter ROT-avdrag.
  • Hållbart: Vi skapar nya täta avlopp inuti de gamla rören.

Så, vad kostar en villarelining då?

I genomsnitt kostar relining i en villa 80 000-250 000kr. Priset varierar stort beroende på om hela eller delar av avloppet behöver åtgärdas. Hursomhelst är det billigare än att att stambyta helt med renovering av golv och väggar. 

Med en filminspektion av rören kan vi bedöma rörens skick. Finns det sprickor, sättningar eller rötter så vet vi att du har ett läckage. En filmning tar ca en timme i en mindre villa.


Renovera ditt avlopp smart och hållbart med villarelining – en investering för framtiden!

Design & Teknik: Creative Army