<p>keridsm</p>

Vad bör jag tänka på vid upphandling av relining?

Det finns en mängd frågor du bör ställa till anbudsgivarna. Hur länge har de arbetat med relining? Vilka material och metoder använder de? Är de anslutna till BRiF (Branschföreningen relining av fastigheter)?. Det är alltid klokt att anlita en oberoende konsult med relining som expertområde. 

Design & Teknik: Creative Army