<p>keridsm</p>

Vad är Smart VVC?

Smart VVC är ett sätt att koppla bort ett eventuellt läckande rör och samtidigt skapa en individuell cirkulation för varje lägenhet i fastigheten. Du slipper riva väggar och kan behålla dina nuvarande rör. Istället förs en slang in i det existerande varmvattensystemet genom Repipes patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen.

Läs om Repipes Smart VVC

Design & Teknik: Creative Army