<p>keridsm</p>

Hur rensas gamla avlopp?

Först spolas rören rena och därefter rensar en roterande kätting bort hård sedimentering och rost. Om rören är sköra kan skador uppstå vid rensningen. Sprickor och mindre hål i avloppet är inga problem vid relining med flexibelt foder, som skapar ett nytt rör inuti det gamla. Infodringstekniken kan även användas för att laga enstaka skador i avlopp.

Läs mer om Repipes metod

Design & Teknik: Creative Army