<p>keridsm</p>

Hur kvalitetssäkras reliningsarbetet?

Vi dokumenterar noggrant alla steg genom hela reliningprojektet från projektering till utförande och besiktning. Tid, materialåtgång, metoder och avvikande händelser journalförs enligt BRiF 3Q.

Läs mer om BRiF 3Q

Design & Teknik: Creative Army