<p>keridsm</p>

Hur går ett platsbesök till?

Inför en relining vill vi om möjligt få tillgång till ritningar över fastigheten. Sedan inspekterar vi ett urval stam- och grenledningar samt källare och vind. Beroende på omfattning tar besöket mellan 45 minuter och två timmar.

Kontakta Repipe om du är intresserad av hållbar relining

Design & Teknik: Creative Army