• Ska din fastighet relinas?

    Grattis! Relining är en nästintill störningsfri metod och du kan bo kvar medan ditt nya avlopp installeras. 

    Boende - pappa gosar med sitt barn
En del av spolargruppen

Strumpinfodring och spraybeläggning – två avgörande tekniker

När vi genomför hållbar relining av ett helt avloppssystem använder vi oss av hybridteknik – en kombination av så kallad strumpinfodring och beläggning (se nedan hur det fungerar). Det gör att vi kan ska skapa ett självbärande och tåligt rör inuti de redan befintliga rören i huset. Se också vår film om hur man utför en korrekt relining.

En hållbar relining

Vi installerar nytt avlopp och du kan bo kvar hemma som vanligt

Nedan kan du läsa mer om vad vår smidiga metod innebär för dig.

Vad innebär det?

Hållbar relining genom Repipe innebär att vi ger ditt befintliga avloppssystem ett nytt liv samtidigt som hela huset eller fastigheten behålls intakt. Du kommer kunna bo kvar i bostaden under tiden som installationen pågår och bara några timmar efter att vi är klara kommer du kunna använda vattnet på nytt.

Varför?

Inga avloppssystem håller för alltid och det kommer en tid då ditt nuvarande system inte längre är säkert eller fungerar. Istället för ett kostsamt och långdraget stambyte kan vi på Repipe genom hållbar relining renovera det befintliga systemet. Detta innebär att övriga delar av huset inte behöver renoveras och vi behöver inte göra åverkan på golv och väggar. Arbetet kan genomföras snabbt, smidigt och utan någon större inverkan på ditt liv som boende.

Fördelar med relining

Det finns många fördelar med att genomföra en relining istället för stambyte. Genom att anlita Repipe för hållbar relining ger vi dina rör en utökad livslängd på uppskattningsvis minst 50 år. Relining kan utöver en totalrenovering även genomföras av flera andra skäl, exempelvis för lagning av akuta läckage. Innan en relining påbörjas filmar vi och undersöker rören noga för att se att de är tillräckligt starka, tyvärr kan inte alla rör relinas.

Vad händer under en relining?

Som boende behöver du knappt göra något själv. Du kan tryggt lämna över det mesta åt vår engagerade personal som du även kommer att kunna ställa frågor till under arbetets gång. Inför besöket kommer du att i god tid få information om saker du behöver tänka på innan vi inleder vårt arbete.

Få svar på de vanligaste frågorna om vad en relining är här: FAQ.

Före

Inför en hålbar relining i ditt hus så kommer vi att sätta ihop en noggrann plan tillsammans med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Målsättningen är att inskränka så lite som möjligt på din boendemiljö. Vi ser till så att du har tillgång till vatten i så stor utsträckning som möjligt och är noga med att kommunicera om allt som kommer att hända och hur lång tid det kommer att ta. Du kommer att meddelas i god tid vart du kan vända dig för frågor. Vi vill att alla, beställare, boende och våra medarbetare ska känna sig trygga och nöjda.

Under arbetet

Under arbetets gång installerar vi de nya rören inuti det befintliga avloppssystemet. Arbetet går snabbt och du behöver inte oroa dig för något damm eller oljud. Du kan utan några som helst problem bo kvar under den korta period som arbetet pågår. Det kommer att hållas byggmöten under arbetets gång för att säkerställa att arbetet fortgår som planerat och hantera eventuella saker som uppstår under tiden. Du kommer enkelt i kontakt med Repipes medarbetare om du har några frågor under processen.

Efter arbetet

Reliningsmaterialet, de nya rören inuti det befintliga avloppssystemet, hårdnar på bara några timmar så att du snabbt återigen kan börja använda vattnet. Våra medarbetare återställer allt och städar noggrant efter sig. Vi rekommenderar att fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen upprättar ett serviceavtal så att ditt renoverade avlopp optimeras för så lång livslängd som möjligt.

  • Boende - tjej spelar datorspel hemifrån sitt rum

Skötselråd för avlopp

Efter en relining sköter du om ditt nya avlopp precis som vanligt. Här tipsar vi om det viktigaste du bör tänka på.

undvik snålspola i toalett

Undvika att snålspola

Moderna snålspolande toaletter ger en avsevärd vattenbesparing men passar bäst i moderna bostäder. Äldre byggnader med gjutjärnsavlopp kräver större vattenmängder för att bli renspolade.

spola bara ner toalettpapper

Spola endast ner avföring och toalettpapper

Toaletten är enbart till för att ta hand om dina uträttade behov. Spola aldrig ner något annat. Tops, bindor, tamponger, trosskydd, hushållspapper, servetter, pappershanddukar och snus är exempel på sånt som orsakar igentäppta avlopp och problem för reningsverken.

Använd vaskrensare

Använd vaskrensare

När du fått stopp i vasken är vaskrensaren ett utmärkt verktyg. Den kan även användas vid stopp i toaletten. Om inte klosettskålen redan är full kan du att hälla en hink vatten från så hög höjd du kan. Trycket kan få proppen att lossa.

Rengör vattenlåset regelbundet

Rengör vattenlåset

I vattenlåset samlas smuts, hår och tvålrester. Genom att regelbundet öppna och rensa vattenlåset under handfatet kan du slippa få stopp i avloppet.

Ställ en hink under handfatet och skruva loss vattenlåset och rensa bort skräpet. Använd en skruvmejsel eller pinne för att komma åt skräp inne i röret. Rengör med vanligt diskmedel, skruva tillbaka vattenlåset och se till att det sluter tätt. Släng skräpet i soptunnan.

Håll golvbrunnen ren

Håll golvbrunnen ren

Du bör rengöra ditt vattenlås ungefär var tredje månad eller oftare för att undvika dålig lukt och avrinning. Lyft bort silen och vattenlåset. Skrubba vattenlåset med en svamp som du doppar i en hink med varmt vatten och diskmedel. Ställ tillbaka vattenlåset och lägg på silen.

Häll inte matfett i vasken

Häll inte matfett i vasken

Matolja och fett stelnar och bildar fettproppar i avloppet. Avsvalnat fett skrapar du lätt ur och slänger i matavfall. Du slipper stopp i avloppet och bidrar till att ditt matfett kan återanvändas för biogasproduktion. Flytande matfett kan hällas i en PET-flaska, som sedan kastas i restavfallet.

Använd slasksil och undvik att spola ned matrester i avloppet.

Diskmaskinen ska användas på 65 grader

Diska i minst 65 grader

Ditt avlopp behöver hetvatten för att bli rent och inte bli igensatt av stelnat fett. Därför är det bra om du som har diskmaskin diskar var tredje disk i 65 grader eller mer. Anledningen är att det heta vattnet smälter ner fetterna som fastnat i avloppet. Både din diskmaskin och ditt avlopp kommer att tacka dig!

  • Boende - glad tjej jobbar hemifrån med sin dator