Relining eller stambyte
– vad är bäst?

Att byta stammarna i en fastighet kan vara ett väldigt tidskrävande och påfrestande projekt. Ett stambyte är sällan en smidig process och kräver att man bryter upp både golv, väggar och tätskikt i hela fastigheten för att komma åt rören. Eftersom ett traditionellt stambyte vanligtvis tar flera veckor och upp till månader att utföra får det konsekvenser för alla boende i fastigheten. Under ett stambyte kan man inte bo kvar under installationstiden vilket är omständligt och skapar onödiga problem.

Det bästa alternativet till stambyte är relining. Det är det mest effektiva sättet att ge dina avloppsrör en extra livslängd innan det ofrånkomligen blir dags för det stora ingreppet med stambyte. Istället för att göra ett stambyte och byta ut alla avloppsrör innebär relining helt enkelt en renovering av rören. Alla rör rensas grundligt och infodras med nytt material – och du får rör som håller lika länge men utan problemen som ett stambyte för med sig. 

Vad finns det mer för
fördelar med relining?

Fördelarna med relining är många. De boende slipper, till skillnad från ett stambyte, flytta ut från sina bostäder i veckor upp till månader. En relining går relativt fort och är ett nästintill störningsfritt ingrepp vilket gör att de boende kan bo kvar i fastigheten som vanligt under den korta installationstiden. Möbler och eletronik behöver inte täckas med skyddsplast då det är dammfritt eftersom man vid relining inte behöver bryta upp golv och väggar. Vattnet behöver bara vara avstängt under kortare perioder. 

Relining är ett smidigt alternativ för många fastigheter och betydligt mindre kostsamt än ett traditionellt stambyte.

Relining kan användas till såväl mindre och akuta läckage som till totalrenovering av avloppssystemet. Materialen Repipe Sverige AB använder för infodring är noggrant testade och har en livstid på minst 50 år. 

Relining ger dig hållbara avloppsrör på ett snabbt och billigt sätt. Det funkar lika bra på svårtillgängliga rör i källargolv, skyddsrum eller under trappor.

Repipe Sverige AB erbjuder tillsammans med Spolarna en helhetslösning för alla dina rör. Vi erbjuder flera olika metoder för relining till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar men också för privata villaägare. Repipe Sverige AB är medlemmar i den rikstäckande branschorganisationen för relining av rörsystem i fastigheter, BRiF, vilket gör att alla våra underhållsarbeten dokumenteras enligt deras kvalitetsprogram.

Kontakta oss så hjälper vi dig!