Fördelar med relining

Relining är en snabb och kostnadseffektiv renoveringsmetod för avloppsrör. Eftersom man slipper bila upp golv och väggar stannar kostnaden på ungefär en tiondel av ett traditionellt stambyte. Alla kan bo kvar under den korta installationstiden.

Vid stambyte till nya avloppsrör är den förväntade livslängden 40 år. Sacpipe, det material vi använder för strumpinfodring, har en livslängd på minst 50 år.

Snabbt billigt och hållbart

Eftersom vi installerar de nya rören inuti ditt befintliga avloppssystem behålls hela huset intakt. Installationen går snabbt och är helt damm- och bullerfri. Du kan bo kvar i bostaden och använda vattnet en kort tid efter installation.

De nya rören härdar på mellan två till tolv timmar och hela installationen tar endast ett par dagar, till skillnad från ett traditionellt stambyte som innebär ett betydligt större ingrepp och kan ta flera veckor att utföra.

Hållbarheten på våra relinade rör är beräknad till minst 50 år.

Många möjligheter med relining

Relining kan användas på flera olika sätt: lagning av akuta läckage, i kombination med byte av avloppsrör, eller som totalrenovering av hela avloppssystemet.

Ska du renovera ett badrum rekommenderar vi dig att samtidigt helt byta ut de gamla stickledningarna och vattenlåsen. De nya rören kopplas på stammen som kan relinas istället för att bytas ut. Då slipper du bila upp mer än nödvändigt.

I ett redan nyrenoverat hem kan även stickledningar relinas om de visar sig vara uttjänta.

Relining fungerar utmärkt om avloppsrören ligger svårtillgängliga i källargolv, trappor, skyddsrum etc.

Hur går det till?

Strumpa, spray eller hybrid? Det finns många nya begrepp inom relining. Låt oss reda ut begreppen.

Läs mer om våra metoder