Garantier på arbetet

Då relining är en relativt ny teknik är det viktigt att du anlitar en seriös aktör med stor erfarenhet. Repipe Sverige AB är ett väletablerat företag med mycket goda referenser. Vi är branschanslutna och lämnar garanti på utfört arbete.

Ett tryggt val

Repipe Sveriges policy är att alltid leva upp till dina förväntningar, behov och krav. Eventuella fel och brister åtgärdas snabbt utan merkostnad för dig.

När du anlitar oss får du, genom systerbolaget Spolarna, även tillgång till alla tjänster som krävs för att bibehålla ett välfungerande avlopp.

Välj Repipe Sverige AB – en trygg, lokal aktör med rätt kompetens.