Filminspektion av avloppet

Det är lätt att se sprickor i fasaden, läckande tak och flagnande fönster. Men hur ser det dolda avloppet ut egentligen, står allt rätt till? Filminspektionen synliggör behov av akut eller framtida avloppsrenovering. Den är inte bara ett självklart val för den egna fastigheten utan även inför ett kommande husköp.

Rotenskärning

Hitta roten till problemen

Vid återkommande stopp i ditt avlopp gör vi en filminspektion för att hitta orsaken till problemet. Före en rörfilmning renspolas avloppet. När röret är fritt från sediment och avlagringar upptäcker vi lätt sprickor, hål, inväxande rötter, förskjutningar och sättningar.

Rörspolning sker i samarbete med vårt systerbolag Spolarna.

Gå vidare till Spolarna

Upptäck problemen i tid

Rörfilmningen, även kallad TV-inspektion, avslöjar avloppsproblem i tid. Oväntade kostnader som dyra översvämningar vid stopp kan undvikas och du kan planera bättre inför eventuella framtida investeringar. Bokar du filminspektion i samband med underhållsspolning får du ett extra förmånligt pris.

Vi filmar både små och stora avloppsrör

Repipe har filmkameror för alla typer av avlopp oavsett rördimension. Till de riktigt stora jobben använder vi en filmbuss med specialanpassade robotkameror, som lämpar sig väl för filmning av större rör under vägar och fastigheter.

Låt filma avloppet vid husköp

Ska du köpa hus? Avloppssystemet är en viktig men dold funktion som förväntas fungera och vara intakt. Vid en vanlig husbesiktning inför husköp ingår inte besiktning av avloppet. Både besiktningsmän och mäklare brukar överlåta det till köparens ansvar att kontrollera.

Filmbesiktning är relativt billigt och okomplicerat och bör göras inför ett tryggt husköp. Du får viktig information inför ett kontraktsskrivande och kan bespara dig en oväntad utgift.

Repipe kan tillhandahålla STVF-certifierad personal. All dokumentation överlämnas till kund.

Information före vårt besök

Här finns enkla beskrivningar över vad du som beställare behöver tänka på i samband med filminspektion.

Information till boende

Repipe gör allt för att erbjuda dig riktigt konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet eller miljö. Det viktigaste är att våra kunder får rätt pris baserat på behov. Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdraget på alla våra tjänster.

Ring oss för en skräddarsydd offert.

Vad händer om det finns brister i avloppet?

Ibland upptäcks brister i avloppet som kräver åtgärd, det kan till exempel vara fräsning av kalkavlagringar eller relining av läckande sprickor. I de fall där filminspektionen visar brister i avloppssystemet har vi möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att lösa problemen. Inga åtgärder vidtas förrän du har fått information om problemet samt godkänt vår kostnadsuppskattning.

Betalningsvillkor

All fakturering sker med 30 dagar netto + moms. Vi har inga framkörnings- eller fakturaavgifter. Vi omfattas av SLAM95. 

Du som är villaägare

När du som villaägare bokar våra tjänster får du all information om pris och datum vid bokningen. Du erhåller också all information om vad du behöver tänkt på inför vårt besök.

Du som är fastighetsägare

Vi vet att du som fastighetsägare har ett stort behov av att informera hyresgäster vid arbeten som kräver att man går in i deras privata hem. Därför hjälper vi er med avisering av samtliga berörda boende i ditt lägenhetsbestånd vid filminspektion. Avisering sker i god tid och innehåller information om vilket arbete som skall utföras, vad hyresgästerna själva måste tänka på innan vi kommer samt datum och tid för när arbetet påbörjas. Hyresgästerna får även kontaktuppgifter till oss vid frågor.

För att kunna utföra filminspektion behöver vi tillgång till villan eller lägenheten. Antingen genom att du/de boende är hemma eller att nyckel finns tillgänglig när vi kommer. 

Kan du inte vara hemma när vi kommer kan du lämna nyckel till hyresvärd/fastighetsskötaren eller en granne. 

I de fall vi inte kommer in i en villa eller bostad på bokad tid kommer vi att behöva debitera arbetet ändå.

Det är viktigt att du vet att det är Repipe som kommer. Därför har vår personal alltid arbetskläder med Repipes logotyp på samt legitimation. 

Vi lägger ut skyddspapp på de golv där vi kommer att röra oss och ser fram emot att det är urstädat under vask och i golvbrunnar som skall renspolas. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt.

Vi lämnar alltid rent och städat efter oss.

En filminspektion tar ca 1 timme att utföra beroende på hur många rörstick som är berörda.

Efter filminspektion överlämnas all dokumentation om projektet på USB-sticka eller via mail till beställaren.

Den filminspektion som nu skett innehåller viktig information om rörens status och kan ge en god fingervisning om aktuella problem eller framtida investeringar i renovering av avloppet.

Hur länge vågar du blunda?

Låt oss filminspektera ditt avloppssystem för att upptäcka och åtgärda förslitningsskador i tid.

Boka filminspektion