Vi söker personal! Läs mer >>


Relining - renovering av avlopp

Vi renoverar och tätar gamla uttjänta avloppsrör snabbt och störningsfritt med ny modern teknik – Relining. Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna när vi installerar nya rörfoder och de kan normalt sett använda vattnet som vanligt igen på kvällen. 

En relining tar bara ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av fastigheten. Eftersom man slipper bila upp golv och väggar behöver man inte heller renovera hela badrum och kök. Att relina avloppet istället för att bila bort och byta ut gamla huvudledningar och rör är avservärt billigare än att utföra ett traditionellt stambyte.

Vi hjälper dig med den trygg rörinstallation från början till slut.

Rensa och filma avloppssystemet

Äger eller förvaltar du en fastighet som är äldre än 30år? Visste du att ett gjutjärnsrör korroderar  en millimeter vart 10:e år? Många rör har för lite flöde pågrund av förträngningar orsakade av rost och beläggningar som kalk och urinsten. Detta kan man rensa bort genom fräsning eller i svåra fall rotskärning. Efter rensning bör man göra en filminspektion för att ta reda på om rören är hela eller om det finns sprickor eller hål som bör åtgärdas. 

Hus byggda mellan 50- till 70-talet har oftast ett stort behov av att byta ut delar eller renovera hela avloppssystemet.

En filminspektion av rörsystemet ger värdefull information om avloppssystemets status. Att förebygga är alltid bättre än att agera först när skadan är skedd. Genom filmning av avloppen kan vi upptäcka och åtgärda eventuella brister på ett tidigt stadium. 

Läcker avloppsrören eller är det tydligt att de börjar bli uttjänta är relining det moderna alternativet till stambyte. Reliningrör har minst lika lång livslängd som rören vid ett traditionellt stambyte. 


Affärsidé 

Repipe Sverige AB erbjuder fastighetsägare snabb, störningsfri och högkvalitativ renovering av hela avloppssystem – till rätt pris. 

Vårt huvudkontor ligger i Kristianstad och vi är verksamma i hela Skåne, Blekinge, södra Småland och Göteborg. Repipe Sverige AB ingår i Spolargruppen Holding AB. Tillsammans med systerbolagen Skånska högtrycksspolarna AB och Spolarna i Göteborg AB levererar vi en helhetslösning för allt inom avloppsunderhåll. Här kan du läsa mer om Spolarna.


Rörkollen - se statusen på rören

Hur gamla är dina rör? Sätt ut rörens ålder och se ditt behov av relining

Rörens ålder

5 år

Skicket på rören

Dina rör är i utmärkt kondition. Skulle du ändå få problem med stopp eller kluckande avlopp så bör du underhållsspola systemet.

Tips! Häll inte ut olja och matrester i vasken. Det bildar en beläggning på rören.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

10 år

Skicket på rören

Dina rör är med all sannolikhet i utmärkt kondition. Är de i gjutjärn har diametern krymt med 1mm sedan de sattes in. Har du inte underhållsspolat tidigare kan det vara idé att göra det nu och sedan med 5-7 års intervall.

Tips! Spola gärna igenom systemet med hett vatten med jämna mellanrum för att lösa upp fettbeläggningar på rörväggarna.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

15 år

Skicket på rören

Dina rör fungerar troligen bra. Har du inte underhållsspolat tidigare är det hög tid att se över status. Det kan finnas rötter som växt sig in eller kalkavlagringar som behöver fräsas bort.

Tips! Skulle du få stopp i toaletten så prova med en vacuumsug innan du ringer oss.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

20 år

Skicket på rören

Dina rör har nått sin medelålder och du skall ta väl hand om dom. Gör en statuskontroll för säkerhets skull.

Tips! Snålspola inte toaletterna, det kan orsaka stopp.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

25 år

Skicket på rören

Dina rör närmar sig ålderns höst och du skall ta väl hand om dom. Gör en statuskontroll för säkerhets skull. Rörens diameter har minskat med 2 mm sedan installation.

Tips! Plantera aldrig ett pilträd i din trädgård. Rötterna letar sig in i rören.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

30 år

Skicket på rören

Rörsystemet går mot finalen. Se upp för sprickor som kan orsaka läckage. Låt göra en filmning för att ta reda på framtida insatser/åtgärder.

Tips! Ett planerat underhåll kan bespara dig från obehagliga överaskningar som t ex. läckage.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

35 år

Skicket på rören

De flesta avloppssystem behöver bytas ut vid den här åldern. Ett stambyte är kostsamt. Kanske är det möjligt att installera nya rör inuti de gamla istället sk. relining? Snabbare, billigare och enklare.

Tips! Infodra aldrig rören med EPOXI, det är giftigt och kan krackelera.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

40 år

Skicket på rören

Hög tid för stambyte alternativt relining. Ett stambyte är kostsamt. Kanske är det möjligt att installera nya rör inuti de gamla istället? Snabbare, billigare och enklare.

Tips! Kasta aldrig hygienartiklar i avloppet. Det blir garanterat stopp.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

45 år

Skicket på rören

Nu bör du ha investerat i antingen ett stambyte eller infodring av nya avloppssystem. Se till att lägga upp en bra underhållsplan för ditt nya rörsystem så håller det längre.

Tips! Det bästa toalettpappret är av återvunnet papper. De täpper inte igen rören lika ofta.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

50 år

Skicket på rören

Du har förmodligen sedan ett tag ett nytt avloppssystem i fastigheten. Efter den här perioden har era rör börjat få en beläggning som satt sig. Ni är fortfarande inte i behov av att renskära, men en underhållsspolning bör planeras in.

Tips! Spola rent vasken emellanåt med hetvatten och diskmedel, det mår rören bra av.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

55 år

Skicket på rören

Det kan vara dags för att renskära rören från beläggningar och en underhållsspolning bör planeras in.

Tips! Undvik kaustiksoda som propplösare. Det är skarpt frätande, giftigt och farligt för dig, djut och natur.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

60 år

Skicket på rören

En underhållsspolning bör planeras in. Vi rekommenderar en statuskontroll för att upptäcka och åtgärda eventuella brister som kan leda till läckage.

Tips! Det är enkelt att rensa golvbrunnen själv, ta det som en vana att göra detta ca 1 ggr/månad.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

65 år

Skicket på rören

En underhållsspolning bör planeras in. Vi rekommenderar en statuskontroll för att upptäcka och åtgärda eventuella brister som kan leda till läckage.

Tips! När du målar och gör fint hemma, undvik att hälla ut överbliven målarfärg, spackel och andra renoveringrester i vasken. Torka av spackelspadar med papper istället.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

70 år

Skicket på rören

Fungerar rören optimalt. Filma upp avloppssystemet för att upptäcka om det finns behov av att laga eller byta ut rören.

Tips! Stopp i toaletten? En gammaldags rensvajer skadar porslinet i klosettskålar så försök undvika dessa. Vi rekommenderar att först prova med vaccumsug och mängder med hetvatten.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

75 år

Skicket på rören

De flesta avloppssystem behöver bytas ut vid den här åldern. Ett stambyte är kostsamt. Kanske är det möjligt att installera nya rör inuti de gamla istället sk. relining? Snabbare, billigare och enklare.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Rörens ålder

80 år

Skicket på rören

De flesta avloppssystem behöver bytas ut vid den här åldern. Ett stambyte är kostsamt. Kanske är det möjligt att installera nya rör inuti de gamla istället sk. relining? Snabbare, billigare och enklare.

Läs om vilken metod som är bäst för er

Nyheter