Miljöpolicy

REPIPE Sverige AB ska i sin verksamhet med relining av avloppsledningar i fastigheter, aktivt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet genom förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi uppfyller lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet.

För att bidra till en hållbar utveckling för miljön ska vi:

  • Utforma miljömål och miljömått som vi kontinuerligt följer upp
  • Tillsätta erforderliga resurser för en effektiv miljöorganisation
  • Utbilda våra medarbetare i miljöarbetet inom företagets verksamhet
  • Tillhandahålla information om vårt miljöarbete till våra kunder
  • Källsortera
  • I samverkan med våra leverantörer arbeta för att uppnå miljöförbättringar avseende material, källsortering och transporter
  • Vi uppfyller kraven i BASTA-registret. Läs mer på: www.bastaonline.se
  • Vi använder inte material som innehåller Bisfenol A

Kvalitetspolicy

REPIPE SVERIGE ABs kvalitetsarbete bygger på trygghet, ansvar, engagemang och kompetens. Vi skall alltid leva upp till våra kunders förväntningar, behov och krav.

Eventuella fel/brister skall åtgärdas snabbt.

Kvaliteten på vår service och tjänster är alla medarbetares ansvar och skall genomsyra hela verksamhet. All personal är utbildad och har kompetens inom området. Kunden skall vara trygg i alla led.


Arbetsmiljö

Våra anställda skall alltid vara utbildade inom ämnena som de använder i arbetet med relining samt använda erforderlig skyddsutrustning. Hantering av härdplaster är noga reglerat av Arbetsmiljöverket. Våra tekniker har utbildning för härdplast.