Vad är relining?

Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar/avlopssystem. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Man använder denna metoden för både rör inom byggnader och under mark.

Metoden är billigare och enklare att genomföra än ett helt stambyte.